روسیه ۲۹ آمریکایی و ۶۱ شهروند کانادا را تحریم کرد

وزارت خارجه روسیه امروز در اقدامی متقابل از تحریم ۲۹ مدیر ارشد، تاجر، کارشناس و روزنامه نگار آمریکایی از جمله معاون «جو بایدن» و نیز ۶۱ شهروند کانادا خبر داد.