موزه ملی تاریخ طبیعی

گسترش همکاری‌ دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی محیط‌زیست با دانشگاه تهران

افق امروز به نقل از ایرنا از رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این تفاهم نامه گفت: گسترش همکاری

1 شهریور 1401 - ۱۷:۳۵ ادامه مطلب