زیباترین زن روی زمین درگذشت

افق امروز و به نقل از ساناپرس ؛ او در کلینیکی در رم درگذشت و هیچ دلیلی برای مرگش عنوان نشده است. ستاره ایتالیایی در ماه سپتامبر برای ترمیم استخوان رانش که بر اثر افتادن

27 دی 1401 - ۱۷:۳۵ ادامه مطلب